Seicogroup
 • (+84) 24 22106611
 • |
 • hnsales@seico.vn

News

Writing
 • 11
 • Mar

SEICO SIGNS STRATEGIC COOPERATION & CONTRACTS FOR KEY PROCUREMENT PACKAGES

On the afternoon of March 9th, 2024, representatives from Seico Group's leadership participated in the signing ceremony for strategic cooperation and contracts for key procurement packages at Aurora IP.

Xem thêm
Writing
 • 11
 • T3

SEICO KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC & HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÁC GÓI THẦU TRỌNG ĐIỂM

Chiều ngày 09/03/2024, đại diện Ban lãnh đạo Seico Group đã tham gia Lễ ký kết hợp tác chiến lược và hợp đồng thi công các gói thầu trọng điểm tại Aurora IP

Xem thêm
Writing
 • 08
 • T3

KHÔNG KHÍ NGÀY 8 THÁNG 3 CỦA CHỊ EM SEICO

Cùng xem một số khoảnh khắc đáng nhớ của phái đẹp Seico trong ngày Quốc tế phụ nữ

Xem thêm
Writing
 • 01
 • Mar

CORE 5 - INTERNATIONAL QUALITY INDUSTRIAL REAL ESTATE PROJECT

Core 5 Quang Ninh is among the notable projects executed by Seico in 2023.

Xem thêm
Writing
 • 01
 • Mar

CORE 5 - INTERNATIONAL QUALITY INDUSTRIAL REAL ESTATE PROJECT

Core 5 Quang Ninh is among the notable projects executed by Seico in 2023.

Xem thêm
Writing
 • 01
 • Mar

CORE 5 - INTERNATIONAL QUALITY INDUSTRIAL REAL ESTATE PROJECT

Core 5 Quang Ninh is among the notable projects executed by Seico in 2023.

Xem thêm
Writing
 • 01
 • Mar

CORE 5 - INTERNATIONAL QUALITY INDUSTRIAL REAL ESTATE PROJECT

Core 5 Quang Ninh is among the notable projects executed by Seico in 2023.

Xem thêm
Writing
 • 01
 • T3

CORE 5 - DỰ ÁN BĐS CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Core 5 Quảng Ninh - một trong những dự án tiêu biểu mà Seico thi công trong năm 2023

Xem thêm