Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

News

Writing
  • 28
  • Jun

SAM SON TRIP - SEICO TEAMBUILDING

Last week, after more than 2 years of epidemic, the factories and Hai Duong office had an unforgettable 3-day-2-night trip.

Xem thêm
Writing
  • 28
  • Jun

SAM SON TRIP - SEICO TEAMBUILDING

Last week, after more than 2 years of epidemic, the factories and Hai Duong office had an unforgettable 3-day-2-night trip.

Xem thêm
Writing
  • 28
  • T6

DU LỊCH SẦM SƠN - TEAMBUILDING GẮN KẾT SEICO

Tuần vừa qua, sau hơn 2 năm đại dịch, nhà máy và văn phòng Hải Dương đã có một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đầy đáng nhớ. Chuyến đi có sự tham gia của toàn thể CBCNV khối văn phòng Hải Dương và lực lượng công nhân khối nhà máy cùng với người thân, gia đình.

Xem thêm