Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Văn hóa & môi trường làm việc

“Xây dựng một nền Văn Hóa thành công chính là xây dựng được môi trường làm việc hiệu quả”. Hiểu được điều đó, tại SEICO, chúng tôi luôn biết rằng con người là yếu tố quyết định đối với sự thành công và phát triển bền vững của một công ty.  Chính vì vậy, SEICO luôn nâng cao nhận thức mạnh mẽ để hướng đến hoàn thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, tập trung phát triển, tạo điều kiện cho tất cả các cán bộ công nhân viên có thể thăng tiến trong công việc và gia tăng giá trị cho cộng đồng. Biến SEICO thành một ngôi nhà thứ hai của tất cả mọi nhân sự, gắn bó phát triển lâu dài, và thành công tại SEICO. 

 

* VĂN HÓA

Cốt lõi của văn hoá SEICO là Hệ quan điểm giá trị. Hệ quan điểm giá trị chính là linh hồn của doanh nghiệp chúng tôi. Điều đó được hình thành dựa trên 7 giá trị cốt lõi: Tích cực - Kỷ luật - Chính trực - Làm việc nhóm - Trách nhiệm - Uy tín - Tư duy. Chúng tôi tin rằng nền văn hóa mang đậm bản sắc SEICO do từng cá nhân con người tại SEICO góp phần xây dựng. Sẽ là chất keo gắn kết các thành viên, thúc đẩy mỗi cá nhân nỗ lực không ngừng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty, giúp mọi thành viên trong Công ty phát huy toàn diện năng lực bản thân và lòng nhiệt huyết trong công việc.

 

+ Tích cực, trách nhiệm, làm việc nhóm tạo nên một tập thể SEICO đoàn kết, luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau trong câu việc cùng nhau vượt qua thử thách, mạnh mẽ vươn lên trong công việc. Hướng tới một mục tiêu chung "Ra Biển Lớn" cạnh tranh với các công ty Quốc tế.

+ Uy tín, chính trực: Tiếng nói của mỗi một nhân sự tại SEICO là tiếng nói đại diện cho cả một tập thể, dám làm – dám nhận – dám chịu trách nhiệm. Bởi vậy bất cứ một cá nhân nào cũng là đại sứ thương hiệu khẳng định sự uy tín với các đối tác và khách hàng.

+ Tư duy, kỷ luật: khi làm việc có tư duy sẽ làm cho công việc hiệu quả, khi làm việc có kỷ luật sẽ làm cho sản phẩm chất lượng điều đó là chìa khóa xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo tại SEICO

Tại SEICO, mỗi thành viên đều là một mắt xích quan trọng, cùng làm việc và hỗ trợ nhau hết mình. Tất cả các hoạt động của thành viên SEICO đều có chung kết quả, cùng hướng vào mục tiêu chung là DỰ ÁN THÀNH CÔNG.
 

* MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

SEICO luôn nỗ lực tạo ra môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho CBCNV: Các CBCNV được huấn luyện định kỳ về sức khỏe và an toàn cần thiết cho công việc của họ, đồng thời các phân xưởng sản xuất của Công ty được quản lý chặt chẽ thông qua thiết kế phù hợp, kiểm soát kỹ thuật và hành chính, bảo dưỡng phòng ngừa và xây dựng quy trình làm việc an toàn.

* SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Từng cá nhân chuyên nghiệp sẽ tạo ra một tập thể chuyên nghiệp. Bởi vậy, môi trường làm việc chuyên nghiệp tại SEICO được xây dựng từ thái độ tích cực của từng nhân sự trong công ty. Cùng với đó, cơ sở vật chất văn phòng và các nhà máy của SEICO luôn được trang bị những thiết bị, công cụ chuyên dụng, hiện đại, tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả, thông minh và an toàn cho nhân viên.

* CÔNG BẰNG

Tại SEICO chúng tôi xây dựng một hệ thống đánh giá nội bộ nhân sự của công ty theo thời gian hàng Tháng, Quý, Năm. Đảm bảo mọi thành viên SEICO đều được đối xử công bằng và đánh giá dựa trên hiệu quả và thái độ làm việc. Chương trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên (KPIs) và mức thưởng hàng năm hấp dẫn thể hiện sự trân trọng của chúng tôi đối với thành công của các thành viên và phản ánh tính công bằng giữa các nhân viên

* NĂNG ĐỘNG - HỘI NHẬP

Có một tập thể nhân sự trẻ được đào tạo bài bản tại các ngồi trường uy tín trong và ngoài nước. Bởi vậy nhân sự của SEICO luôn tràn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng cháy hết mình trong công việc. Đội ngũ nhân viên tại nước ngoài của SEICO cũng là lực lượng quan trọng giúp đẩy nhanh quá trình hướng ra biển lớn, hội nhập với thế giới.