Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / Điện tử

Writing
+

Nhà máy Taisodo

KCN Đại An, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Fuji Xerox

KCN VSIP Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Tokyo Micro

KCN Thăng Long, Đông Anh

Writing
+

Nhà Hitachi Cable

KCN Tân Trường, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Molex

KCN Thăng Long, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Tabuchi Phase 1

KCN Đại Đồng, Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Foxconn

KCN Quế Võ Bắc Ninh

(+84) 24 22106611

Liên hệ