Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / Điện tử

Writing
+

Nhà máy Emtec

KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên

Writing
+

Nhà máy Sunhouse

Quốc Oai, Hà Nội

Writing
+

Nhà máy Nippon Mektron

KCN Thăng Long 2, Mỹ Hào, Hưng yên

Writing
+

Nhà máy Platel

KCN Q9, TP Hồ Chí Minh

Writing
+

Nhà máy HS Color

KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Ilshin

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Comet

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Heesung

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

(+84) 24 22106611

Liên hệ