Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN NAM TÀI

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN NAM TÀI

  • 09/08/2023

Vào ngày 08/08 vừa qua, Seico đã tổ chức thành công Lễ khởi công và lắp dựng cột thép đầu tiên của dự án Xây dựng và Kinh doanh cho thuê Nhà xưởng Nam Tài - London Business Park tại KCN Liên Hà Thái - Diêm Điền - Thái Thuỵ - Thái Bình.

Tại Lễ khởi công này, có sự tham gia của Chủ đầu tư - Công ty TNHH quốc tế Nam tài Thái Bình, nhà Tư vấn giám sát Bureau Veritas cùng với lãnh đạo đơn vị nhà thầu Seico JSC. Cũng như tất cả các dự án khác của Seico, chúng tôi cam kết đem đến sản phẩm chất lượng tốt nhất cùng tiến độ thi công đúng hạn, bàn giao sản phẩm bền đẹp!

 

Tổng Giám đốc nhà thầu - Seico JSC cùng khách mời Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và đội ngũ cán bộ thi công cùng tham gia lễ. 

Cột thép đầu tiên của dự án đã được dựng lên tại Lễ khởi công, đánh đấu cột mốc quan trọng, khởi đầu cho quá trình thi công dự án phía trước đầy thuận lợi! 

Tin tức liên quan