Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

SEICO HƯỚNG TỚI CÁC DỰ ÁN TẠI QUỐC ĐẢO

SEICO HƯỚNG TỚI CÁC DỰ ÁN TẠI QUỐC ĐẢO

  • 02/12/2023

Dự án Job 308 là một trong những dự án xuất khẩu đến môi trường biển đảo của Seico: tới quốc gia Mauritius tại Châu Phi xa xôi.

Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Seico đảm bảo cung cấp kết cấu thép với chất lượng thích ứng với môi trường khắc nghiệt và ăn mòn của biển đảo:

- Sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng

- Bảo vệ kết cấu với dòng sơn cao cấp Epoxy SP, sơn PU SP 

 

Tin tức liên quan