Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Big C Hạ Long

Big C Hạ Long

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Big C Việt Nam
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Hạ Long
Năm thực hiện 2013

Các dự án khác