Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Khu đô thị Vân Đồn

Khu đô thị Vân Đồn

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phương Đông
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
Diện tích 1780000 m²
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác