Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dầm mái bể bơi khách sạn Fortuna

Dầm mái bể bơi khách sạn Fortuna

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Fortuna Hotel
Nguồn vốn Singapore
Địa điểm Fortuna Láng Hạ, Hà Nội
Diện tích 1.200 m2
Năm thực hiện 2007

Các dự án khác