Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Big C Ninh Bình

Big C Ninh Bình

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Big C Việt Nam
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Ninh Bình
Năm thực hiện 2012

Các dự án khác