Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Tổ hợp hệ thống trường liên cấp quốc tế Canada tại Lào Cai (CIS Lào Cai)

Tổ hợp hệ thống trường liên cấp quốc tế Canada tại Lào Cai (CIS Lào Cai)

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư CTY CP Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Canada
Địa điểm Nút giao 19/5, Đường B9-B10, đường Bình Minh, tỉnh Lào Cai
Năm thực hiện 2022
Khối lượng KCT 300 tấn

Các dự án khác