Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Thiết kế

Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn Mỹ

ANSI/AISC - LRFD 93 Specification for structural steel building
AISC S329-85 Allowable stress design

Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN 5575:2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép
TCVN 2737:1995 Tiêu chuẩn tải trọng

Phần mềm

Phân tích kết cấu

Thiết kế và mô hình hóa 3D BIM

Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm thiết kế

Tại Seico, với đội ngũ thiết kế viên dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi
không ngừng cập nhật các tiêu chuẩn và các công nghệ mới
nhằm đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng. Thiết kế của
chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các loại hình dự án
như nhà có tải trọng lớn, nhà cao tầng, nhà khẩu độ rộng, cũng như
các tiêu chí để đạt được chứng chỉ từ các tổ chức chứng nhận.

(+84) 24 22106611

Liên hệ